AIRTABLE

CO JE AIRTABLE

JAK S NÍM PRACOVAT

JAK SPRACOVAT OBJEKTY

CO JE AIRTABLE?

OBECNÉ

AirTable je cloudový systém na organizaci a spolupráci. V případě aplikace Confer-O-Matic Airtable slouží ke správě vašeho 3D světa. Vypadá jako přehledná excelová tabulka s šesti záložkami (jejich stručný popis naleznete níže).

Vás bude při práci s Airtable a vaším 3D světěm zajímat pouze záložka USERS, ze které povolujete vstup do světa, záložka LOGIN, ve které upravujete text zobrazující se v přihlašovacím okně aplikace a ZONES, ve které spravujete obsah (obrázky, videa, loga) a/nebo popis jednotlivých objektů.

ZÁLOŽKY A JEJICH VÝZNAM

Pokud vás zajímá význam všech záložek. Pracovat budete ale pouze se záložkou USERS, LOGIN, ZONES.

USERS

V této záložce ovládate povolení vstupu do světa - přes ANO/NE.

LOGIN

V záložce LOGIN zadáváte text, který vidí uživatelé 3D světa v přihlašovacím okně. 

VENUE

Pro vás nedůležitá záložka, se kterou nepracujete. Zobrazuje číslo nejaktálněji nasazeném builtu. 

COM ROLES

V záložce COM ROLES naleznete jednotlivé role uživatelů světa. Ty si stanovíte spolu s COM projektovým managerem. Myslete na to, že jednotlivým rolím můžete ve 3D světě přisoudit různé hodnoty, akce (např. když si přejete partnery pustit do jiných zón hry než normální návštěvníky, když si přejete, aby funkci létání měli pouze partneři aj.).

CONNECTION

Obsahuje název a IP adresu 3D světa. 

ZONES

S touto záložkou budete pracovat nejvíce - tedy především vaši grafici, správci 3D světa nebo správci streamu.

ZMĚNY V AIRTABLE

Jelikož Airtable neustále vyvíjíme a doplňujeme o nové funktionality stejně jako naši Confer-o-Matic aplikaci, je možné, že se během plánování vašeho projektu bude jeho obsah měnit a bude přibývat atributů, které můžete sami aktivně upravovat.

O všem vás budeme informovat a jsme samozřejmě k dispozici, pokud budete mít k AT nějaké dotazy a pokud budete potřebovat naši asistenci.

Děkujeme

C-o-M

JAK S AIRTABLE PRACOVAT

ATRIBUT A JEHO HODNOTA

Při práci s Airtable obecně platí, že atributu dáváte sloupcem value hodnotu, tím tedy definujete, jak se má atribut chovat. Vždy vyplňujete jen sloupec pro hodnotu, nikdy nepřepisujete atribut nebo note (poznámku).

Na obrázku níže vidíte záložku Users (1.) a atribut v prvním řádku visitorAccess (2.) , který má přidělenou Value (3.) "Yes". Znamená to, že je návštěvníkům povolen vstup do světa. Jakou hodnotu můžete do řádku Value vyplnit napovídá sloupec Note (4.). Pokud hodnotu "Yes" přepíšete na "No", znepřístupníte tak s okamžitou platností návštěvníkům vstup do světa. 

CO VŠE MŮŽU V AIRTABLE KONFIGUROVAT

Jakým atributům můžete v Airtable měnit jejich hodnotu?

ZÁLOŽKA USERS

 • visitorAccess = povolit/zakázat vstup do světa zadáním Yes/No

ZÁLOŽKA LOGIN

 • loginScreenTitle = nadpis v přihlašovacím okně aplikace (libovolný text)
 • loginScreenMessage = zprávu zobrazující se návštěvníkům v přihlašovacím okně aplikace (libovolný text)

ZÁLOŽKA ZONES

V záložce Zones můžete spravovat jednotlivé objekty jako billboard, stánek, chatovací zónu. 

Každý objekt má jiné preference. Některý může obsahovat pouze statický obrázek, některý i video nebo webovou stránku. Přehled objektů s doporučenými parametry grafiky a videí naleznete v tomto souboru. Obsah vkládáte k jednotlivým objektům (1.) přes URL (2.), objekt aktivujete/deaktivujete zaškrtávacím tlačítkem (3.). 

JAK SPRAVOVAT OBJEKTY V ZÁLOŽCE ZONES

OBJEKTY A JEJICH OBSAH

Každý objekt má svůj specifický název a každému objektu můžete přes Airtable nahrát jeho vlastní grafiku, video nebo stream. Každý obsah, který vkládáte do Airtable, musí mít adresu Url a musí být vložen do správného řádku. Tzn. že například statický obrázek musí být vložen do řádku končícím na Image. 

Billboard

 • Text
 • Url obrázku
 • Url webu
 • Url přehrávače
 • Aktivovat /Deaktivovat

Stage, TV screen

 • Url browseru
 • Url streamu
 • Aktivovat /Deaktivovat

Stánek

 • Text
 • Url obrázku
 • Url webu
 • Url přehrávače
 • Aktivovat /Deaktivovat

Chat zóna

 • Název a popis na panelu u chatovací zóny
 • Kanál Discord text chatu
 • Aktivovat /Deaktivovat

VIDEA S ODKAZEM NA YOUTUBE

Pokud vkládáte do objektu video s odkazem na Youtube, pak musí mít embedovaný Url tvar:  

https://www.youtube.com/embed/<ID-Videa>?rel=0&controls=0&showinfo=0&autoplay=1&loop=0 

ID videa naleznete v odkaze za =

Hodnoty za ?rel definují, jak se bude video v 3D světě chovat. U Autoplay doporučujeme nastavit hodnotu 1, aby se video pouštělo návštěvníkům samo, pokud se přiblíží k objektu. U Controls hodnotu 0, aby nemohl návštěvník aktivně pracovat s videem (zastavit video, posunout čas), u Showinfo doporučujeme ponechat hodnotu 0, aby se nezobrazoval název videa z Youtube a nakonec u Loop hodnotu 1, aby se video spouštělo ve smyčce. 

JAK NAJDU NÁZEV OBJEKTU 

Každý objekt má v Airtable a v 3D světě specifický název. Abyste našli název objetku v 3D světě, musíte se přihlásit jako Organizátor.  

Na objektu ve 3D světě je název uveden bílým písmem buďto na jeho přední nebo zadní straně.

Při práci s AIRTABLE doporučujeme přihlásit se do prostředí 3D světa, procházet areál a nahrávat materiály do Airtable s okamžitou kontrolou. Po vložení Url do Airtable můžete svět aktualizovat přes MENU - Nastavení - Znovu načíst informace o světě. Tím se vám svět aktualizuje a uvidíte poslední úpravy z Airtable. 

Dále doporučujeme při práci s objekty využít v Airtable funkci Filtru, který funguje jako filtr v Excelu.  Můžete si tak např. snadno najít všechny objekty s názvem Billboard, pokud zadáte podmínky, že ID objektu musí obsahovat slovo Billboard. Stejně tak můžete využívat zkraktu pro hledání CTRL + F.

JAK ODSTRANÍM OBJEKT Z 3D SVĚTA

Pokud potřebujete z 3D světa odstranit nějaký objekt, stačí v Airtable odškrtnout jeho Aktivaci. V 3D světě se zobrazují jen ty objekty, které jsou zaškrnuté.